Arealmyndighed

Høring af arealansøgninger til hytter i det åbne land

2 år tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytter på de nævnte lokaliteter.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 1 & 2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 14. september 2022.

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K24 Itivi64°35’8.80″N50°48’49.27″VAasarsioriartarfik/ Sommerhus1180
K66 Kanassut64°21’46.88″N51°41’48.40″VAasarsioriartarfik/ Sommerhus1181
K79 Saarloq64°22’1.40″N51°39’42.25″VAasarsioriartarfik/ Sommerhus1182

Nunap assingi / Kortbilag
A-1180, K24 Itivi

A-1181, K66 Kanassut

A-1182, K79 Saarloq