Arealmyndighed

Høring af arealansøgninger til hytter i det åbne land

2 år tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytte på den i nævnte lokalitet.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 1 & 2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 24. november 2021.

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:
sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K42 Kangerluk63°59’6.77″N51°32’39.64″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1146
K73 Qaarusuk64°21’59.00″N51°21’35.00″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1147
K66 Kanassut64°21’5.46″N51°43’27.48″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1148
K9 Tertii64°27’16.00″N51°35’40.00″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1149

Nunap assingi / Kortbilag :

A-1146, K42 Kangerluk

A-1147, K73 Qaarusuk

A-1148, K66 Kanassut

A-1149, K9 Tertii