Arealmyndighed

Høring af arealansøgninger til hytter i det åbne land

3 år tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytte på den i nævnte lokalitet.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 1 & 2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 10. november 2021.
Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:
sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K47 Killut Ilua63°52’55.80″N51°21’52.77″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1136
K44 Qarajaat63°57’0.84″N51°21’18.84″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1137
K54 Marraa63°45’55.00″N51°27’35.00″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1138
K26 Illorsuakasiit64°26’31.00″N50°12’15.30″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1139
K66 Kanassut64°21’32.53″N51°41’44.11″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1140

Nunap assingi / Kortbilag

A-1136, K47 Killut Ilua

A-1137, K44 Qarajaat

A-1138, K54 Marraa

A-1139, K26 Illorsuakasiiit

A-1140, K66 Kanassut