Arealmyndighed

Høring af arealansøgninger til hytter i det åbne land

3 dage tilbage

Der er søgt om arealtildelinger til at opføre hytte på de nævnte lokaliteter.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte camp har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 26. juni 2024   Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlæg & Miljø
Areal- og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K79 Saarloq64°22’4,00″N51°39’55,00″VAasarsiortarfik/ SommerhusA-1278
K19 Ikkattut64°17’45,60″N51°10’13,44″VAasarsiortarfik/ SommerhusA-1279
K19 Ikkattut64°17’36,37″N  51°9’28,90″WAasarsiortarfik/ SommerhusA-1280
K66 Kanassut64°21’5,18″N51°42’47,65″WAasarsiortarfik/ SommerhusA-1268

Nunap assingi / Kortbilag

K79 Saarloq, A-1278

K19 Ikkattut, A-1279

K19 Ikkattut, A-1280

K66 Kanassut, A-1268