Arealmyndighed

Høring af arealansøgninger til hytter i det åbne land

10 måneder tilbage

Der er søgt om arealtildelinger til at opføre hytter på de nævnte lokaliteter.

Lokaliteterne er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte, har du mulighed for at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 27. september 2023

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K73 Qaarusuk64°21’44.95″N51°19’35.64″VAasarsiortarfik/ SommerhusA-1242
K2 Amitsoq64°4’53.33″N51°28’38.78″VAasarsiortarfik/ SommerhusA-1243
K9 Tertii64°26’48.04″N51°33’43.07″VAasarsiortarfik/ SommerhusA-1244
K39 Itilleq64°19’59.09″N50°25’24.16″VAasarsiortarfik/ SommerhusA-1245

Nunap assingi / Kortbilag

A-1242, K73 Qaarusuk

A-1243, K2 Amitsoq

A-1244, K9 Tertii

A-1245, K39 Itilleq