Arealmyndighed

Høring af arealansøgninger til hytter i det åbne land

10 måneder tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytter på de nævnte lokaliteter.

Lokaliteterne er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 20. september 2023

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk

Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K1 Eqalunnguit64°30’18.00″N51°02’41.00″VAasarsiortarfik/ SommerhusA-1241
K39 Itilleq64° 20′ 23.87″ N50°24’47.75″ vSunngiffimmi illuaraq/ FritidshytteA-1240

Nunap assingi / Kortbilag

A-1241, K1 Eqalunnguit

A-1240, K39 Itilleq