Arealmyndighed

Høring af arealansøgninger til hytter i det åbne land

1 år tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytte på de nævnte lokaliteter.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 21. juni 2023

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K22 Timmiannguit64°13’8.40″N50°58’37.20″VAasarsiortarfik/ SommerhusA-1220
K79 Saarloq64°22’26.00”N51°39’26.00”VSunngiffimmi illuaraq/ FritidshytteA-1221
K20 Qooqqut64°15’22.16”N50°54’47.29”WSunngiffimmi illuaraq/ FritidshytteA-1222

Nunap assingi / Kortbilag

A-1220, K22 Timmiannguit
A-1221, K79 Saarloq
A-1222, K20 Qooqqut