Arealmyndighed

Høring af arealansøgninger til hytter i det åbne land

5 måneder tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytter på de nævnte lokaliteter.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 03. maj 2023

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlæg & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K79 Saarloq64°21’58.74″N50°39’45.67″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1214
K26 Illorsuakasiit64°26’10.22”N50°12’11.59”VSunngiffimmi illuaraq /Fritidshytte1215

Nunap assingi / Kortbilag

A-1214, K79 Saarloq

A-1215, K26 Illorsuakasiit