Arealmyndighed

Høring af arealansøgninger til hytter i det åbne land

1 år tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytter på de nævnte lokaliteter.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 12. april 2023

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K9 Tertii64°27’00.13″N51°35’39.73″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1210
K33 Qasigiannguit Øst64°05’24.69″N50°59’35.04″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1205

Nunap assingi / Kortbilag

A-1210, K9 Tertii

A-1205, K33 Qasigiannguit Øst