Arealmyndighed

Høring af arealansøgninger til hytter i det åbne land

1 år tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytte på de nævnte lokaliteter.

Lokaliteterne er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 1. marts 2023

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K64 Kangeq64°6’23.02″N52°3’4.09″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1206
K80 Maaluto64°15’52.77″N51°44’49.49″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1207
K80 Maaluto64°15’49.56″N51°44’50.15″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1208
K59 Nordafar63°42’26.22″N51°29’12.01″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1209

Nunap assingi / Kortbilag


A-1206, K64 Kangeq

A-1207, K80 Maaluto

A-1208, K80 Maaluto

A-1209, K59 Nordafar