Arealmyndighed

Høring af arealansøgning til hytter i det åbne land

4 år tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytte på den i nævnte lokalitet.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 1 & 2, samt Kommuneplan 2028.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 29. juli 2020.

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq

Forvaltning for Anlægs & Miljø

Areal og Bygningsmyndigheden

Postboks 1005

3900 Nuuk

Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K65 Kanajorsuit64°18’20.00″N51°41’21.00″VSunngiffimmi illuaraq/ Fritidshytte1029
K24 Itivip Taseraasaa64°35’3.86″N50°48’52.04″VAasarsiortarfik/ Somerhus1030
K24 Itivip Taseraasaa64°35’5.60″N50°48’49.25″VAasarsiortarfik/ Somerhus1031
K66 Kanassut64°21’12.25″N51°42’44.05″VAasarsiortarfik/ Somerhus1032
K10 Kingittup Taseraasaa64°28’50.21″N51°29’50.15″VAasarsiortarfik/ Somerhus1033
K66 Kanassut64°19’24.83″N51°41’10.95″VAasarsiortarfik/ Somerhus1034
K9 Tertii64°27’13.56″N51°36’16.51″VAasarsiortarfik/ Somerhus1035


Kortbilag:

A-1029, K65 Kanajorsuit

A-1030, K24 Itivip Taseraasaa

A-1031, K24 Itivip Taseraasaa

A-1032, K66 Kanassut

A-1033, K10 Kingittup Taseraasaa

A-1034, K66 Kanassut

A-1035, K9 Tertii