Arealmyndighed

Høring af arealansøgning til hytter i det åbne land.

8 måneder tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytte på den i nævnte lokalitet.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 1 & 2, samt Kommuneplan 2028.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 2. september 2020.

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq

Forvaltning for Anlægs & Miljø

Areal og Bygningsmyndigheden

Postboks 1005

3900 Nuuk

Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K22 Timmiannguit64°13’3.20″N50°58’15.00″VAasarsiortarfik/ Somerhus1046
K12 Kikiallit64°37’33.00″N51°23’45.00″VSunngiffimmi illuaraq/ Fritidshytte1047

Nunap assingi / Kortbilag :

A-1046, K22 Timmiannguit

A-1047, K12 Kikiallit