Arealmyndighed

Høring af arealansøgning til hytter i det åbne land

4 måneder tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytte på de nævnte lokaliteter.

Lokaliteterne er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 1. november 2023

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K80 Maaluto64° 16′ 50.427635″ N  051° 43′ 17.55514″ W  Aasarsiortarfik/ SommerhusA-1247
K58 Innaaarssuaq63° 45′ 35,59″N051° 14′ 19.13″ WSunngiffimmi illuaraq/ FritidshytteA-1248

Nunap assingi / Kortbilag

A-1247, K80 Maaluto

A-1248 K58 Innarssuaq