Arealmyndighed

Høring af arealansøgning til hytter i det åbne land

5 måneder tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytte på den i nævnte lokalitet.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 19. juli 2023


Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlæg & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K2 Amitsoq64°04’54.48″N51°27’59.80″VAasarsiortarfik/ SommerhusA-1229

Nunap assingi / Kortbilag

A-1229, K2 Amitsoq