Arealmyndighed

Høring af arealansøgning til hytter i det åbne land

11 måneder tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytter på de nævnte lokaliteter.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 25. januar 2023

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K79 Saarloq64°22’19.91″N51°39’54.01″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1200
K33 Qasigiannguit Kangia64°5’15,66″N50°59′ 39,07″VSommerhus/ Aasarsiortarfik1201
K80 Maaluto64°17’40,96″N51°41′ 40,76″VFritidshytte/ Sunngiffimmi illuaraq1202

Nunap assingi / Kortbilag


A-1200, K79 Saarloq

A-1201 K33 Qasigiannguit Kangia

A-1202 K80 Maaluto