Arealmyndighed

Høring af arealansøgning til hytter i det åbne land

2 år tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytter på de nævnte lokaliteter.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 8. juni 2022.

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:
sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K80 Maaluto64°16’51.21″N51°43’12.87″VAasarsioriartarfik/ Sommerhus1164
K75 Iterlassuaq Killeq64°24’22.28″N51°25’13.22″VAasarsioriartarfik/ Sommerhus1165

Nunap assingi / Kortbilag


A-1164, K80 Maaluto

A-1165, K75 Iterlassuaq Killeq