Arealmyndighed

Høring af arealansøgning til hytter i det åbne land.

2 år tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytte på den i nævnte lokalitet.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 27. april 2022.

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq

Forvaltning for Anlægs & Miljø

Areal og Bygningsmyndigheden

Postboks 1005

3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K20 Qooqqut64°15’28.15″N50°54’39.86″VAasarsioriartarfik/ Sommerhus1161
K39 Itilleq64°19’25.60″N50°26’23.18″VAasarsioriartarfik/ Sommerhus1162

Nunap assingi / Kortbilag

A-1161, K20 Qooqqut

A-1162, K39 Itilleq