Arealmyndighed

Høring af arealansøgning til hytter i det åbne land

3 år tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytte på den i nævnte lokalitet.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 1 & 2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 20. oktober 2021.
Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:
sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K9 Tertii64°27’9.14″N51°32’36.78″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1134
K19 Ikkattut64°17’20.29″N51°10’6.05″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1135

Nunap assingi / Kortbilag

A-1134, K9 Tertii

A-1135, K19 Ikkattut