Arealmyndighed

Høring af arealansøgning til hytter i det åbne land

3 år tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytte på den i nævnte lokalitet.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 1 & 2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 11. august 2021.

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K26 Kapisillit (et omr. Nord for elven)64°26’15.39″N50°11’55.67″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1111
K80 Maaluto64°16’54.62″N51°43’58.26″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1113
K66 Kanassut64°27’10.00″N51°34’38.00″VSunngiffimmi illuaraq/ Fritidshytte1114
K9 Tertii64°27’13.02″N51°32’55.98″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1115
K80 Maaluto64°16’30.90″N51°44’1.25″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1116

Nunap assingi / Kortbilag

A-1111, K26 Kapisillit (et omr. Nord for elven)


A-1113, K80 Maaluto


A-1114, K66 Kanassut


A-1115, K9 Tertii


A-1116, K80 Maaluto