Bygningsmyndighed

HØRING AF AREALANSØGNING TIL HYTTER I DET ÅBNE LAND

1 måned tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytte på de nedenfor nævnte lokaliteter.

Lokaliteterne er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 1 & 2, samt Kommuneplan 2032.
Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 23. juni 2021.

BEMÆRKNINGER ELLER INDSIGELSER SKAL FREMSENDES TIL:
sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk