Bygningsmyndighed

Høring af arealansøgning til hytter i det åbne land

3 år tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytte på den i nævnte lokalitet.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 1 & 2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 28. april 2021.


Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq

Forvaltning for Anlægs & Miljø

Areal og Bygningsmyndigheden

Postboks 1005

3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K44 Qarajaat Iluat (syd)63°56’52.92″N51°21’4.02″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1082
K72 Neriunaq-Kuussuaq64°26’55.22″N50°20’4.06″VTakornarianut illuaaraq/ Turisthytte1083

A-1082, K45 Qarajaat Iluat (syd)


A-1083, K72 Neriunaq-Kuussuaq