Arealmyndighed

Høring af arealansøgning til hytte i det åbne land

1 uge tilbage

Der er søgt om arealtildeling til ændret anvendelse af en eksisterende hytte på den nævnte lokalitet.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte camp har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 10. juli 2024  

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K10 Kingittup Taseraasaa64°29’3,39″N51°29’44,44″VAasarsiortarfik pioreersoq takornarianut illuaranngortillugu / Eksisterende sommerhus ændret til turisthytteA-1025

Nunap assingi / Kortbilag

K10 Kingittup Taseraasaa, A-1025

*(Opdateret formateringsfejl i teksten d. 26-06-2024)