Arealmyndighed

Høring af arealansøgning til hytte i det åbne land

1 år tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytte på den nævnte lokalitet.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 21. december 2022.

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk

Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K80 Maaluto64°17’4,00“N51°42’48,00“V Sunngiffimmi illuaraq / Fritidshytte1198

Nunap assingi / Kortbilag

A-1198, K80 Maaluto