Arealmyndighed

Høring af arealansøgning til fritidshytte i det åbne land

2 år tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre fritidshytte på den i skemaet nævnte lokalitet.
Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2 samt Kommuneplan 2032.
Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.
Bemærkninger skal være modtaget senest 6. juli 2022.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 6. juli 2022.

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq

Forvaltning for Anlægs & Miljø

Areal og Bygningsmyndigheden

Postboks 1005

3900 Nuuk

Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K12 Kikiallit64°37’15.59″N51°23’51.84″VSunngiffimmi illuaraq/ Fritidshytte1168
O2 Illorsuit64°32’17.59″N50° 6’13.22″VTammaarsimaarfiit/ Camp1169

Nunap assingi
Kortbilag

A-1168, K12 Kikiallit

A-1169, O2 Illorsuit