Bygningsmyndighed

Høring af arealansøgning til fritidshytte i det åbne land: Maalutu

5 år tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre fritidshytte på den i skemaet nævnte lokalitet.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 1 & 2, samt Kommuneplan 2028.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil. Bemærkninger skal være modtaget senest den 31. maj 2019

Lokalitet: Maalutu

Nord: 64°16’50.88”N

Vest: 51°43’59.88”V 

Anvendelse: Fritidshytte 

A-nr. 950