By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 1C39-1 SØMANDSHJEMMET I NUUK

4 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 20. februar 2020 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 1C39-1 i 8 ugers offentlig høring

Formål

Forslaget til kommuneplantillægget udlægger et nyt delområde, 1C39, i det eksisterende delområde 1B1. Det nye delområde udlægges som et C-område til center-funktion, hvori offentlige og publikumsorienterede funktioner kan etableres. Hermed giver forslaget til kommuneplantillægget mulighed for, at det eksisterende Sømandshjem kan udvides og forny sine faciliteter. Der udlægges nye byggeområder i tilknytning til Sømandshjemmet, som udelukkende kan udnyttes af eksisterende arealrettighedshaver.

Der gives mulighed for etablering af to nye værelsesfløje, et konferencecenter samt bestyrerbolig mv.

Forslaget er udarbejdet ud fra en vurdering af områdets kvaliteter; udsigt til fjeld og vand, gode uderum samt opholdsarealer.

Forslaget disponerer området på en måde, der tager hensyn til både infrastruktur, den karakteristiske placering på en fin fjeldtop, samt ønsker for fremtidige funktioner.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 04. marts – 29. april 2020.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 29. april 2020 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af      forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.