By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 1C26-2 Tuapannguit, Nuuk

1 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 9. maj 2023 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 1C26-2 i offentlig høring

Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre at området kan anvendes til centerformål med henblik på publikumsorienterede formål som hotel, café, restaurant, konferencecenter mv.

Planens formål og principper

  • At området disponeres under hensyntagen til de planlagte stiforbindelser og udsigtslinjer i området
  • At sikre gode og funktionelle opholdsarealer og byrum med udsigtsmuligheder til fjorden
  • At området disponeres under hensyntagen til eksisterende boligområder

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 6 uger i perioden 24. maj – 5. juli 2023.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 5. juli 2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af      forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses her på kommunens hjemmeside, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.