Anlæg og Miljø

Forslag til Kommuneplantillæg 2B1-1 Industrivej, Nuuk

5 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 8. november 2018 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 2B1-1 Industrivej, Nuuk i offentlig høring


KOMMUNEPLANTILLÆGGETS FORMÅL:
Forslaget til kommuneplantillægget tillader udviklingsmuligheder for mindre erhverv som lagerbygninger, butikker samt kontorer. Kommuneplantillægget tillader bebyggelse i op til 4 etager på de udlagte byggeområder der tager udgangspunkt i områdets eksisterende arealtildelinger. Kommuneplantillægget muliggør sammenlægning af byggeområder over flere arealer for således at skabe større byggeområder.
Industrivej er en befærdet passage for bløde trafikanter og området tilbyder i dag op til flere detailbutikker. Området forbinder det centrale Nuuk med bydelen Nuussuaq. Der lægges derfor vægt på at bygningernes facadeudformning og arkitektur mod Industrivej, skal bidrage til at skabe et indbydende, detailpræget rum som vender ansigt mod vejen og ikke lukker sig om sig selv.


OFFENTLIG DEBAT
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden: 21. november 2018 – 16. januar 2019.


Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.
Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden 16. januar 2019 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: sai@sermersooq.gl
Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

RETSLIGE FORHOLD
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.


PLANEN KAN LÆSES HER
Forslag til kommuneplantillæg kan læses på vores hjemmeside sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på tlf.: 36 74 00.