Anlæg og Miljø

Forslag til Kommuneplantillæg 1C37-1 i offentlig høring

5 år tilbage

Kommuneplantillægget 1C37-1 Grønlands Nationalgalleri, Nuuk sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden 1.5.2019 – 26.6.2019

Forslaget til kommuneplantillægget tillader opførelsen af Grønlands Nationalgalleri samt dertilhørende adgangsvej. Bebyggelsen udlægges med en maximal højde på 15m, placeret på fjeldpartiet vest for vandsøen.