By- og Boligudvikling

Forslag til kommuneplantillæg 1A5-2 TUAPANNGUIT, NUUK

4 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 21. april 2020 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 1A5-2 i offentlig høring.

Formål

Kommuneplantillægget fastslår at delområde 1A5 er et boligområde (A) med fortrinsvis énfamiliehuse og enkelte dobbelthuse. Med nærværende forslag til kommuneplantillæg må der ikke drives butik eller kiosk i området.

Delområdet skal værne om en byggestil og husstørrelse, der formidler overgangen mellem det gamle og det nye. Ved genopførsel eller nybyggeri må huse opføres i 1½ etage. Hvor terrænet muliggør det, kan der gives tilladelse til at etablere beboelig kælder.

Der udlægges ét enkelt nyt byggefelt til en offentlig bolig. Der udlægges desuden byggefelter omkring alle eksisterende bygninger, som giver mulighed for udvidelse eller nedrivning og nybyg. Hvert byggefelt har et areal på 150 m2 som må bebygges i 1½ etage.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 6 uger i perioden 29. april – 10. juni 2020.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 10. juni 2020 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.