By- og Boligudvikling

FORSLAG til Helhedsplan for Tasiilaq

4 år tilbage

Kommunalbestyrelsen besluttede 9. juni 2020 at fremlægge forslag Helhedsplan for Tasiilaq i offentlig høring

Formål

Helhedsplan for Tasiilaq er en plan, der på et overordnet niveau skal fastlægge anvendelsespotentialer for byens rum og hvordan de fremtidigt bedst udvikles og/eller forstærkes. Planen har til formål at bidrage til at styrke de eksisterende kvaliteter i byen så den fortsat kan være en attraktiv, grøn og bæredygtig by, med fokus på en velfungerende bymidte og muligheder for sammenhold, sundhed og bevægelse for byens borgere.

Planen er opdelt i flere indsatsområder, men alle samlet under et enkelt tema; skabe en sammenhængende by for borgerne. Helhedsplanen skal bruges som et styringsredskab for Lokaludvalget og vil danne udgangspunkt for løbende opfølgning på indsatsen

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 22. juni – 17. august 2020.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 17. august 2020 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl  Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af      forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.