By- og Boligudvikling

Fornyet høring af forslag til kommuneplantillæg 3A8-4

2 år tilbage

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning 22. februar, sendes et revideret forslag til kommuneplantillæg hermed i offentlig høring.

Høringsperioden er 1. juni – 13. juli 2022

Bemærkninger skal senest den 13. juli 2022 sendes til plan@sermersooq.gl(Original: https://sermersooq.gl/da/public-hearing/forslag-til-kpt-3a8-4-iiminaq-nuuk/)