Børn og Skole

Fælles om folkeskolen – sammen skaber vi fremtiden

8 år tilbage

Vil du have indflydelse på den nye skolepolitik i Kommuneqarfik Sermersooq? Udkastet er nu i høring.

Skolepolitikken indeholder fem visioner for, hvordan vi sætter retningen for udviklingen af vores folkeskoler. Derfor er det vigtigt, at du giver din holdning til kende og bidrager til at kvalificere vores skolepolitik.

SEND DIT HØRINGSSVAR TIL:
atu@sermersooq.gl eller:

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Kuussuaq 2, 3900 Nuuk
Att. Skoleafdelingen