Opgravning og kloaktilslutning

Opgravning

Næsten alt byggeri kræver, at der bliver gravet i jorden. Det er som regel for at bygge fundamentet til et hus eller for at etablere forsyningsledning, så huset kan få tilsluttet strøm. Det kan også være fordi, huset skal tilsluttes vandledning eller kloaknet.

Entreprenører, som skal udføre gravearbejde, skal altid ansøge om opgravningstilladelse. Du finder ansøgningsskemaet på nedenstående link.

Ansøgningsskema

Tilslutning til kloak

Indholdet er ved at blive opdateret. Kontakt Forvaltning for Anlæg og Miljø.