Opgravning og kloaktilslutning

Opgravning

Næsten alt byggeri kræver, at der bliver gravet i jorden. Det er som regel for at bygge fundamentet til et hus eller for at etablere forsyningsledning, så huset kan få tilsluttet strøm. Det kan også være fordi, huset skal tilsluttes vandledning eller kloaknet.

Entreprenører, som skal udføre gravearbejde, skal altid ansøge om opgravningstilladelse. Du finder ansøgningsskemaet på nedenstående link.

Ansøgningsskema

Tilslutning til kloak

Du skal altid ansøge om at få tilsluttet offentligt kloaknet til et hus eller en bygning. Det koster ikke noget at tilslutte sig det offentlige kloaknet, men bygherren skal selv betale for materiale- og anlægsomkostninger i forbindelse med tilslutningen.

Hvis du ønsker at tilslutte et hus eller bygning til det offentlige kloaknet, skal du udfylde ansøgningsskemaet, som du finder på nedenstående link.

Ansøgningsskema