Ansøgning om byggefelter forlænget

Kommunen har tidligere annonceret ledige byggefelter i centerområdet Qinngorput, Quassunnguaq og Jens Kreutzmannip Aqq. & Saqqarlernut med ansøgningsfrist den 24. marts 2020.

I den forbindelse har vi erfaret, at det grundet de særlige omstændigheder Covid-19 medfører, er svært at få de nødvendige erklæringer fremskaffet. På den baggrund forlænges ansøgningsfristen til inden midnat den 20. april 2020.

Er situationen uændret på dette tidspunkt, opfordres alle interesserede desuagtet til at indlevere ansøgning med dokumentation for at erklæring ikke kan fremskaffes nu (mail fra bank mv), idet kommunen agter at gennemføre lodtrækningen og udsætte kravet om erklæring om nødvendigt.

Ledige byggefelter