Unge fremlægger for politikerne

I tre dage har unge fra Kommuneqarfik Sermersooq holdt møde i Nuuk. De har drøftet forskellige emner der vedrører deres hverdag og der er blevet skabt nye venskaber blandt eleverne.

Medlemmerne af ungdomskommunalbestyrelsen har drøftet flere forslag og har derefter stemt på 3 emner som skal fremlægges for kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq.

De emner der fik flest stemmer og som fremlægges i eftermiddag er:

  1. Nye mål til fodboldbanerne. Målene bliver brugt af mange, men mange af målene er i stykker.
  2. Skolerne skal dyste mod hinanden i forskellige fag. Præmien kan være penge til studietur.
  3. Bedre hjælp til børn der har været udsat for svigt, i byer og bygder.

De unge slutter af i aften med afslutningsmiddag på Inuk Hostel.