Støtte til flytning ifm. arbejde

Her kan du finde information vedrørende støtte til flytning ifm. arbejde – Herunder Betingelser, tiltrædelsesrejse og bohaveflytning mv.

Når ansættelseskontrakten ikke inkluderer tiltrædelsesrejse og bohaveflytning

Grønlands geografi gør det nødvendigt at sikre, at alle arbejdstagere får samme muligheder for at søge derhen, hvor der er jobs at få, uanset hvor de er født og opvokset.

Mobilitetsfremmeydelsen kan hjælpe dig som arbejdstager, når en ansættelseskontrakt ikke inkluderer tiltrædelsesrejse og bohaveflytning, hvilket især er vilkårene for ufaglært arbejdskraft.

Betingelser

For at få mobilitetsfremmeydelse skal du:

 • Være fyldt 18 år
 • Være tilmeldt arbejdsformidlingen som ledig

Arbejdet må ikke kunne dækkes af lokalt bosiddende arbejdskraft. Hvis det vurderes, at der er lokale ledige, der er egnede til stillingen, skal Arbejdsmarkedskontoret anvise arbejdet til dem.

Ydelsernes omfang

Tiltrædelsesrejse
Du kan få dækket tiltrædelsesrejsen fuldt ud for dig selv, din ægtefælle og hjemmeboende børn under 18 år. Tiltrædelsesrejsen skal så vidt muligt foretages samlet med billigste offentlige transportmiddel til det nye hjemsted. Hvis du benytter anden transportform, godtgøres dokumenterede udgifter, dog ikke udover billetprisen på billigste offentlige transportmiddel.

Bohaveflytning
Du får følgende betalt ved bohaveflytning:

 • Enlige får betalt op til 15m3, der ydes sædvanlig sø- og transportforsikring med en forsikringssum op til 182.500 kr.
 • Ægtefæller får betalt op til 30 m3, der ydes sædvanlig sø- og transportforsikring med en forsikringssum op til 364.800 kr.
 • Hvert barn får bohaveflytning op til 5m3, der ydes sædvanlig sø- og transportforsikring med en forsikringssum op til 60.800 kr.

Bemærk
Når der er bevilget bohaveflytning, men bohavet ikke kan transporteres med skib i umiddelbar sammenhæng med tiltrædelsesrejsen, kan der ydes godtgørelse for op til 10 kg bagageovervægt per person, hvis udgiften kan dokumenteres.

Bohaveflytning omfatter indpakning, emballering, transport og udpakning af bohavet. Bohaveflytning omfatter ikke opmagasinering af bohave udover sædvanlige flytteekspeditioner.

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel kan ikke overskride de midler, der er godkendt til mobilitetsfremmende ydelser i finansloven. Det betyder, at ansøgninger kun kan imødekommes, så længe der er midler tilbage.

Ansøgning

Du har fri mulighed for selv at søge arbejde. Finder du et job i en anden by eller bygd, kan du søge om at få dækket tiltrædelsesrejsen og bohaveflytning.

Du skal udfylde et skema om ansøgning om mobilitetsfremmende ydelser, som du afleverer på dit lokale arbejdsmarkedskontor.

Hent ansøgningsskema om mobilitetsfremmende ydelse

Arbejdsmarkedskontoret kan hjælpe dig med at undersøge mulighederne og udfylde skemaet. Arbejdsmarkedskontoret kan også hjælpe dig med at skrive din jobansøgning.

Du skal sørge for at medbringe:

 • Bekræftelse på at du fastansættes hos din kommende arbejdsgiver
 • Dokumentation for at din kommende arbejdsgiver ikke betaler rejse- og bohaveudgifter
 • Tilbud på omkostningernes omfang, ift. transport af bohave

Særligt for arbejdsgivere
Hvis du som arbejdsgiver søger en medarbejder gennem arbejdsmarkedskontoret, men de ikke finder nogen kvalificeret arbejdssøgende i byen, kan du lave et stillingsopslag, som arbejdsmarkedskontoret rundsender til andre arbejdsmarkedskontorer.

Når der kommer ansøgere fra andre kommuner kontakter arbejdsmarkedskontoret dig.

Hvis en egnet ansøger bliver fundet, kan I indgå kontrakt om, at den arbejdssøgende søger og får stillingen, men at du som arbejdsgiver ikke betaler rejse- og bohaveudgifter. Der aftales desuden løn og andre ansættelsesforhold, og det sikres, at der er en bolig til rådighed.

Procedurer

Arbejdsmarkedskontoret sender det udfyldte ansøgningsskema om mobilitetsfremmende ydelse til Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel.

Departementet undersøger om ansøgeren er berettiget til mobilitetsfremmende ydelse. Hvis ansøgeren opfylder betingelserne, bevilges ydelsen og arbejdsmarkedskontoret får besked om, at flytningen kan effektueres.

Arbejdsmarkedskontoret betaler udgifterne i forbindelse med flytningen og sender en samlet faktura til Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel.

Departementet refunderer udgifterne forbundet med borgerens flytning til kommunen.

Hvis Departementet har de nødvendige dokumentationer, går der 5-10 arbejdsdage, inden svar sendes.

Ændring

Hvis der sker ændringer ift. din ansøgning, skal du kontakte din kommune. Ændringer kan f.eks. være at:

 • Du ikke tiltræder stillingen, og derfor ikke skal rejse til bestemmelsesstedet
 • Udgifterne til bohaveflytning er mindre end det, du har søgt om
 • Du får ekstra omkostninger udover det, du har fået bevilliget

Kommunen sender en ansøgning til Departementet ift. differencen, som så vurderer, hvorvidt denne kan godkendes.

Klage

Der er ikke mulighed for at klage over Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelsers afgørelser om mobilitetsfremmende ydelser.