Kvoter

Departementet for Fiskeri og Fangst har som en af deres opgaver at udstede bestemmelser om fangst og udnyttelse af de levende ressourcer. Blandt andet skal der tages hensyn til de enkelte fiske- og dyrebestande, når vi fisker og går på jagt.

En måde at gøre det på, er ved at indføre kvoter for fiskeriet og fangsten. En fiskeri- og fangstkvote er et tal for hvor mange kilo fisk, der må fiskes, og hvor mange dyr, der må jages.

Kvoter er en metode til at beskytte de forskellige bestande af fisk og fangstdyr. Metoden skal sikre, at fangsten af de forskellige arter sker på et bæredygtigt grundlag, f.eks. så de enkelte bestande ikke trues af udryddelse.

Ansøgning

Ønsker du at have del i fiskeri- eller fangstkvoten, skal du søge om en fiskeri- eller jagtlicens. En licens er en tilladelse til at fiske eller jage et bestemt antal eller en bestemt mængde af en bestemt art. Er du:

  • Erhvervsfanger, skal du søge om jagtlicens
  • Erhvervsfisker, skal du søge om fiskerilicens
  • Fritidsfanger, skal du søge om jagtlicens
  • Fritidsfisker, har du ikke brug for en licens

Fordeling af kvoter

Fangstkvoter og fiskekvoter bliver fordelt på forskellige måder.

Når de nationale kvotestørrelser og fordelinger er bestemt, bliver de offentliggjort på TV og i aviser og på Selvstyrets hjemmeside www.naalakkersuisut.gl. Kommunernes erhvervskonsulenter kan også informere om de fastsatte kvoter i de enkelte forvaltningsområder.

Som udgangspunkt bliver kvoterne fastsat for et år ad gangen.

Fangstkvoter
Fangstkvoter bliver fordelt af 2 omgange. Først bestemmer Naalakkersuisut fangstkvotens størrelse og nationale fordeling i samråd med fisker og fangerorganisationen, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) og kommunernes landsforening, Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat (KANUKOKA). Herefter fordeler kommunerne fangstkvoterne regionalt i samråd med de lokale KNAPP’er. Den regionale fordeling sker enten ved lodtrækning eller efter ansøgning.

Fiskekvoter
Fiskekvotens størrelse og fordeling bliver alene bestemt af Naalakkersuisut efter rådgivning fra Grønlands Naturinstitut.

Dispensation

Du kan søge om dispensation til f.eks.:

  • Jagtbevis
  • Kvotefordeling

Kontrol af kvoter

Hvis kvoten overskrides reducerer Departementet for Fiskeri og Fangst kvoten samme år eller det kommende år, for at sikre at den samlede kvote ikke overskrides eller at de enkelte forvaltningsområders kvote ikke overskrides.

Kontrollen af den måde kvoterne bliver brugt på, sker i samarbejde mellem Departementet, Grønlands Fiskerilicens kontrol (GFLK) og kommunerne.

Har du mistanke om ulovlig fangst af kvoterede arter, kan du melde det til:

  • Departementet for Fiskeri og Fangst
  • Kommunen
  • Den lokale jagt- og fiskeribetjent
  • Politiet