Kvalitetsstandarder for Velfærdsområdet

På denne side finder du samtlige kvalitetsstandarder for visiterede ydelser til borgere i Kommuneqarfik Sermersooq på følgende områder:

  • Ældreområdet
  • Handicap og socialpsykiatri
  • Myndighedsområdet
  • Arbejdsmarkedsområdet

Du kan navigere via indholdsfortegnelsen i PDF-filen. Tryk på overskriften i indholdsfortegnelsen, og du kommer hen til den ønskede kvalitetsstandard.

Formål

Kvalitetsstandarder informerer om de indsatser kommunen tilbyder inden for ovenstående områder, herunder hvilke kriterier der skal være til stede for, at en borger kan visiteres til en ydelse.

Formålet med kvalitetsstandarderne er at give både medarbejdere og borgere en tydelig og klar beskrivelse af de ydelser, der skal leveres.

  • Kvalitetsstandarder gør det gennemsigtigt for den enkelte borger, hvad denne har ret til, når der er behov for hjælp.
  • Kvalitetsstandarder er et arbejdsredskab for visitatorerne, som bestiller, og personalet, som udfører plejen, idet standarderne giver en detaljeret beskrivelse af krav til tildeling samt indhold af ydelsen.

Åbn kvalitetsstandarder 2022