Kriseberedskab

Kommuneqarfik Sermersooq har et kriseberedskab til akut opståede krisesituationer med henblik på krisehjælp og støtte til borgere i Kommuneqarfik Sermersooq. Du kan læse mere her på siden.

Har du en mindre krise, som fremkalder en reaktion, kan du få hjælp ved at henvende dig til Åben Rådgivning i Børne- og Familiecentret. Her kan du få en samtale samt få lavet en aftale om et eventuelt videre forløb.

Hvornår aktiveres kriseberedskabet?

Det er vigtigt at understrege, at kriseberedskabet kun aktiveres ved større og akut opståede kriser, som må forventes at afføde traumer eller andre krisereaktioner hos borgere. Borgerne kan være direkte impliceret, eksempelvis overlevende, eller vidner til krisen. Følgende situationer kan aktivere kriseberedskabet:

 • Alvorlige bil- og bådulykker, selvmord, drab, alvorlig brand og lignende
 • For børn gælder desuden pludselig dødsfald af forældre, fx ved et hjerteanfald

Hvornår aktiveres kriseberedskabet ikke?

Krisehjælperne arbejder til daglig på fuld tid i kommunen. Du har mulighed for at få hjælp via Kommuneqarfik Sermersooqs behandlingstilbud, når krisen ikke er akut og må betegnes som en del af livets udfordringer.

Desuden er der situationer, som borgeren frivilligt har valgt, eksempelvis teaterstykker, som udløser en reaktion. Disse borgere er velkomne til Åben Rådgivning i Børne- og Familiecentret den efterfølgende mandag.

Kriseberedskabet er ikke en mulighed for gratis psykologhjælp uden om øvrige behandlingstilbud. Kriseberedskabet er målrettet akutte og uforudsete kriser.

Kriseberedskabet aktiveres IKKE ved følgende situationer:

 • Teaterstykker — på trods af at temaet kan være tungt
 • ”Almindelige” dødsfald / dødsfald efter sygdom
 • Vold i hjemmet (her træder procedurer via Krisecenteret i kraft, også akut)
 • Omsorgssvigt (her indtræder procedurer via Socialvagten / Børne- og Familieafdelingen)
 • Sociale udfordringer (her indgår Kommuneqarfik Sermersooqs normale procedurer)

Hvordan aktiveres kriseberedskabet?

Følgende instanser kan ringe og bede om hjælp fra kriseberedskabet:

 • Politiet
 • Sundhedsvæsenet
 • Brandvæsenet
 • Foreninger (eksempelvis snescooterklubber, sportsforeninger el.lign.) hvis en aktivitet har udløst en akut krisesituation

Bemærk, at kriseberedskabet ikke selv er opsøgende som udgangspunkt. Såfremt foreninger eller lignende har behov for krisehjælp, kontaktes fagchefen eller den lokale tovholder (se kontaktinfo længere nede).

For nogle kan det være meget grænseoverskridende, hvis kommunen kommer og banker på uden at være inviteret, og dette hensyn tager Kommuneqarfik Sermersooq, når folk er ramt af krise. Alle har heller ikke samme behov for krisehjælp, og så kan man føle, at man bliver påduttet hjælp fra kommunen, som man ikke har bedt om.

Opgaven

Kriseberedskabet tilbyder som udgangspunkt en krisesamtale med den/de involverede borgere, hvor borgeren har mulighed for at tale om ulykken/krisen. Der tilbydes ligeledes en opfølgende samtale ud fra borgerens behov. Ved større ulykker kan endvidere tilbydes gruppesamtaler, en såkaldt debriefing.

Opgaven omkring det praktiske i selve krisen og kontrol med krisen (eksempelvis drab, ulykker, brand) ligger hos politi/sundhedsvæsen/brandvæsen. Kriseberedskabet tager sig af ofre og pårørende i krisetilstand.

Krisehjælperen består oftest af ansatte inden for socialområdet i kommunen, som har gennemgået et kursus i psykisk førstehjælp. I særlige tilfælde kan der tilkaldes psykologhjælp, hvis det vurderes nødvendigt af kriseberedskabet og fagchefen.

Kriseberedskabet er således et afgrænset tilbud for borgere, der befinder sig i akut krise, det er ikke et behandlingstilbud.

Krisehjælperne har tavshedspligt under forløbet, og videregiver/offentliggør ikke oplysninger om ulykken uden for kriseberedskabet, før politiet eventuelt har sagt god herfor.

Ved større krisesituationer i Ittoqqortoormiit sendes krisehjælpere fra Nuuk eller Tasiilaq.Nuuk og tilhørende bygder
Tlf: 58 79 17
Mail: ceje@sermersooq.gl


Paamiut
Kristian Dahl
Tlf: 56 03 77
Mail: kdah@sermersooq.gl

Else Mogensen
Tlf: 367608
Mail: elmg@sermersooq.gl


Tasiilaq, Ittoqortoormiit og tilhørende bygder
Kurt R. Pedersen
Fagkonsulent
kupe@sermersooq.gl
Mobil 538507

Gerda Fleischer
Fagchef
gfle@sermersooq.gl
Mobil 534860

Hjørdis Viberg
Områdechef
hjvi@sermersooq.gl
Mobil 584264