Udvalgets forretningsorden.

Hvis der ønskes en tid til borgersamtale hos udvalgsformanden, kan der bestilles tid ved Jeanett Christoffersen +299 36 70 00  eller på jeac@sermersooq.gl

Michael Rosing
Michael Rosing (SA)

Ole Brandtip Aqqutaa 1B
3905 Nuussuaq

Hernik Rachlev
Henrik Rachlev (IA)

hrac@sermersooq.gl

Tikâgugdlik B-1057
3940 Paamiut

Rasmine Geisler
Rasmine Geisler (IA)

rage@sermersooq.gl

3900 Nuuk

Uju Petersen
Uju Petersen (IA)

ujup@sermersooq.gl

Innannguaq 2
Postboks 7068
3900 Nuuk

Thiiooq Knudsen
Thiiooq Knudsen (S)

tkn@sermersooq.gl

3940 Paamiut


Formål og kompetencer

Udvalg for Børn og Skole varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens skolevæsen, dagpasning, fritidsforanstaltninger, pædagogisk-psykologisk rådgivning til børn og unge, og anden kulturel virksomhed.

Udvalget forestår udlån og udleje af lokaler i de under dette udvalg henhørende kommunale ejendomme til benyttelse af foreninger m.v.

Udvalget forestår ydelsen af tilskud og etablering af foranstaltninger for foreninger og lignende efter Kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser.

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Økonomiudvalget indstilling til Kommunalbestyrelsen om undervisningsplaner for kommunens skoler.

Udvalget udarbejder forslag og indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

  • En samlet politik for udvalgsområdet
  • Strategier for udvalgets områder
  • Udviklingsplaner for udvalgets områder.


Michael Rosing
Michael Rosing
(Samarbejdspartiet)

+299 36 70 00
kommuneqarfik@sermersooq.gl

Ole Brandtip Aqqutaa 1B
3905 Nuussuaq

Henrik Rachlev
Henrik Rachlev
(Inuit Ataqatigiit)

+299 36 70 00
hrac@sermersooq.gl

Tikâgugdlik B-1057
3940 Paamiut

Rasmine Geisler
Rasmine Geisler
(Inuit Ataqatigiit)

+299 36 70 00
rage@sermersooq.gl

3900 Nuuk

Uju Petersen
Uju Petersen
(Inuit Ataqatigiit)

+299 36 70 00
ujup@sermersooq.gl

Innannguaq 2
Postboks 7068
3900 Nuuk

Thiiooq Knudsen
Thiiooq Knudsen
(Siumut)

+299 36 70 00
tkn@sermersooq.gl

3940 Paamiut

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?