Udvalg for Børn og Skole

Formål og kompetencer

Udvalg for Børn og Skole varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens skolevæsen, dagpasning, fritidsforanstaltninger, pædagogisk-psykologisk rådgivning til børn og unge, og anden kulturel virksomhed.

Udvalget forestår udlån og udleje af lokaler i de under dette udvalg henhørende kommunale ejendomme til benyttelse af foreninger m.v.

Udvalget forestår ydelsen af tilskud og etablering af foranstaltninger for foreninger og lignende efter Kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser.

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Økonomiudvalget indstilling til Kommunalbestyrelsen om undervisningsplaner for kommunens skoler.Udvalget udarbejder forslag og indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

  • En samlet politik for udvalgsområdet
  • Strategier for udvalgets områder
  • Udviklingsplaner for udvalgets områder.

Kontakt

Hvis der ønskes en tid til borgersamtale hos udvalgsformanden, kan der bestilles tid ved Sille Wedege +299 36 70 00  eller på siwe@sermersooq.gl 

Michael Rosing

Formand  /  Attaviitsoq / Løsgænger

Henrik Rachlev

Medlem  /  Inuit Ataqatigiit

Storm Ludvigsen

Medlem  /  Inuit Ataqatigiit

Uju Petersen

Medlem  /  Inuit Ataqatigiit

Thiiooq Knudsen

Medlem  /  Siumut