Udvalg for Børn og Skole

Formål og kompetencer

Udvalg for Børn og Skole varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens skolevæsen, dagpasning, fritidsforanstaltninger, pædagogisk-psykologisk rådgivning til børn og unge, og anden kulturel virksomhed.

Udvalget forestår udlån og udleje af lokaler i de under dette udvalg henhørende kommunale ejendomme til benyttelse af foreninger m.v.

Udvalget forestår ydelsen af tilskud og etablering af foranstaltninger for foreninger og lignende efter Kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser.

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Økonomiudvalget indstilling til Kommunalbestyrelsen om undervisningsplaner for kommunens skoler.Udvalget udarbejder forslag og indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

  • En samlet politik for udvalgsområdet
  • Strategier for udvalgets områder
  • Udviklingsplaner for udvalgets områder.

Kontakt

Hvis der ønskes en tid hos udvalgsformanden, kan der bestilles tid ved udvalgssekretær Luvisa Kristiansen på +299 36 70 00 eller på mabs@sermersooq.gl