Tasiilaq er den største og synligste af de eneste to byer på hele den 3.000 km lange grønlandske østkyst. Byen blev etableret i 1894 som missions- og handelsstation, da den Kongelige Grønlandske Handel den 26. august ankom med kaptajn Gustav Holm i spidsen (Tidsskriftet Grønland, 1994). Tasiilaq hed oprindeligt Ammassalik efter øen som byen er beliggende på og fjorden, men blev omdøbt i 1997 til Tasiilaq. Navnet Tasiilaq beskriver på grønlandsk byens beliggenhed i en indsø lignende bugt ved sammensætning af ”taseq” og ”ilaq,” som oversættes til henholdsvis ”sø” og ”noget der ligner” (www.wikipedia.com).

Det samlede område for Tasiilaq og bygder kaldes fortsat Ammassalik, hvilket også var navnet på den selvstændige kommune før kommunesammenlægningerne i 2009.

På grund af øst-isens afspærring for adgang fra havet, blev der først med Gustav Holms konebådsekspedition i 1882 skabt varig forbindelse til Ammassalik. Kolonien blev anlagt i 1894, og indtil 1963 styret direkte fra København. Herefter blev den underlagt de administrative og politiske organer på Vestkysten. Under 2. Verdenskrig havde landsfogeden i Vestgrønland dog udstrakt sin myndighed til Ammassalik. Indtil 1963 blev Ammassalik administreret efter andre regler end Vestkysten (Tidsskriftet Grønland, 1994).

Lokalsamfundsprofil for Tasiilaq

Borgmestersekretariatet har udarbejdet lokalsamfundsprofiler for kommunens byer og bygder. Der er udarbejdet én profil for hver by og bygd.
Lokalsamfundsprofilerne er beskrivelser af Kommuneqarfik Sermersooqs byer og bygder. De fortæller blandt andet om erhverv, boligforhold, uddannelse og sociale forhold ud fra statistik og tal fra kommunens egne og samarbejdsparternes databaser.

Læs lokalsamfundsprofilen for Tasiilaq her

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?