Kommuneqarfik Sermersooq er repræsenteret i en række bestyrelser i kommunens selvejende institutioner, fonde og aktieselskaber. Blandt andet herigennem varetages Kommuneqarfik Sermersooqs interesser i selskaberne til gavn for kommunens borgere.

I henhold til § 31, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse vælger Kommunalbestyrelsen medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre bestemmelser skal være repræsenteret.

Repræsentanterne vælges af Kommunalbestyrelsen eller af de relevante udvalg. Nogle repræsentanter er selv medlemmer af Kommunalbestyrelsen, mens andre er eksterne repræsentanter valgt på baggrund af deres særlige kompetencer. Det er det enkelte selskabs vedtægter, som sætter retningslinjerne for valg af medlemmer.

Bestyrelsesposter uden vederlag

Utoqqaat illuat

Repræsentanter for Udvalg For Velfærd og Arbejdsmarked

Medlem Suppleant
Malene Petersen Mikael Ludvigsen
Birthe Henriksen Solvej Jakobsen

Ippiarsuk

Repræsentanter for Udvalg For Velfærd og Arbejdsmarked

Medlem Suppleant
Rasmine Geisler (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)
Naja Silassen Inge Olsvig-Brandt (IA)

Puilasunnguit

Repræsentanter for Udvalg For Velfærd og Arbejdsmarked

Medlem Suppleant
Thiiooq Knudsen (S) Margrethe Jakobsen
Henrik Rachlev (IA) Jakob Abrahamsen

Brugerrådet for Malik

Repræsentant for Forvaltningen for Børn og Skole

Medlem
Jesper Andersen

Kommunens Beredskabskommission

Medlem
Uju Petersen (IA)
Henrik Rachlev (IA)
Peter Davidsen (S)

Amarngivat

Medlem Suppleant
Knud Mathiassen (IA) Harald Bianco (IA)

Mælkebøttecentret

Medlem
Inge Olsvig-Brandt (IA)

Rejselegat

Medlem Suppleant
Rasmine Geisler (IA) Inge Olsvig-Brandt (IA)
Mala Høy Kuko (A) Randi V. Evaldsen (D)
Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Rådet for Kulturfremme - Sermeq Puljen

Født formand Medlem
Asii Chemnitz Narup, Borgmester (IA) Inge Olsvig-Brandt (IA)
Mala Høy Kuko (A)
Martha Lund Olsen (S)

Vestnordisk Hovedstadsfond

Født formand Medlem
Asii Chemnitz Narup, Borgmester (IA) Justus Hansen (D)
Charlotte Ludvigsen (IA)

Handicapfonden i Paamiut

Medlem
Henrik Rachlev (IA)

Ejnar Mikkelsens Østgrønlandsfond

Medlem
Knud Mathiassen (IA)

Sermersooq Business Council

Født medlem Tilforordnet
Asii Chemnitz Narup, Borgmester (IA) Morten Nordahl

Fonden Destination East Greenland

Formand Medlem
Gerth Ignatiussen Liisi Egede Hegelund

Helene og Svend Junges Fond

Medlem
Mille Søvndahl Pedersen (IA)

Meeqqerivik Sulunnguit

Medlem Suppleant
Najaaraq Mølgaard Sikem Andreassen

Meeqqerivik Mikisoq

Medlem
Aviaja Sinkbæk

Børnehaven Esther

Medlem Suppleant
Lars Poulsen Karen Cortzen

ICC Greenland

Delegationsmedlem
Harald Bianco (IA)

Siorarsiorfik - Nuuk City Development

Kommunaldirektøren og Direktøren for anlæg og miljø sidder i bestyrelsen i kraft af deres stillinger i Kommuneqarfik Sermersooq.

Bestyrelsesposter med vederlag

Katuaq Fonden

Kommunens repræsentant får 5.000 kr. hvert år.

Medlem
Mille Søvndahl Pedersen (IA)

Nuummi Illorsuit Timersortarfiit

Kommunens repræsentanter får 15.000 kr. hvert halve år.

Medlem Suppleant
Johannes Groth Nadia Olsen

Iserit A/S

Formanden honoreres med 75.000 kr. årligt. Øvrige medlemmer honoreres med 37.500 kr. årligt.

Formand Medlem
Peter Wistoft Peter Oluf Meyer
Inaluk Brandt

Nuup Bussii A/S

Formanden honoreres med 75.000 kr. årligt. Øvrige medlemmer honoreres med 37.500 kr. årligt.

Formand Medlem
Maliina B. Abelsen Marie Fleischer
Christian Roslev
Liisi Egede Hegelund

Nuuk Imeq A/S

Formanden honoreres med 80.000 kr. årligt.

Formand
Kuupik Vandersee Kleist
Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?