Kollegier

Kommuneqarfik Sermersooq har to kollegier beregnet til uddannelsessøgende med hjemsted i Nuuk.

Krav I forbindelse med tildeling af kollegieværelse til uddannelsessøgende fra Nuuk

 • Ansøgeren skal være fyldt 18.
 • Skal være uddannelsessøgende
 • Skal have bopæl i Nuuk (ved opkvalificering på Majoriaq også personer boende i Kapisillit eller Qeqertarsuatsiaat)
 • Ansøgningsskema skal sendes til : Iserit@iserit.gl

Dokumentation

 • Dokumentation for bopæl I Nuuk de sidste fem år (skal anskaffes hos folkeregistret)
 • Dokumentation for påbegyndt uddannelse.
 • Hvis man har forladt Nuuk i løbet af de sidste fem år skal redegørelse og dokumentation vedlægges samt dokumentation for adressetilmelding (dette gælder en uddannelsessøgende fra Nuuk som har været på uddannelse i en anden by)
 • For at dokumentere, at ansøgere har været registreret på venteliste ultimo februar, maj, august og november skal dokumentation for påbegyndt uddannelse genfremsendes til kontoret, hvis ikke, så bliver ansøgerne slettet fra venteliste.

Visitationsudvalg

 • Ansøgerne bliver registreret i rækkefølge. Elevens argumentationer for brug af kollegieværelse er afgørende for om eleven bliver sat på den almindelige venteliste eller akutventelisten.

Husleje

 • Den månedlige leje for et kollegieværelse er: 875,00 kr.
 • Den månedlige leje for et dobbeltværelse er: 1.700,00 kr.
 • Lejen skal betales forud. Tilmelding til PBS: Skal aflevers til banken.

Depositum

 • I tilfælde af tildeling af kollegieværelse skal der betales depositum svarende til 3 måneder husleje.
 • Efter aftale mellem ejer og lejer kan der indgåes en afdragsordning på depositum.

Beboerråd

 • Beboerrådet i Kollegiet ”Marlulissat” har syv medlemmer, som blandt andre består af: Formand, næstformand, sekretær, 2 menige medlemmer og to suppleanter.
 • Beboerrådet har ansvar for planlægning af arrangementer og udvikling af bostedet.
 • Formanden for beboerrådet er fast medlem af visitationsudvalget.