Klage

Som forælder har du ret til at klage, hvis du ikke er tilfreds med dit barns daginstitution. Du kan klage over f.eks.:

  • Dit barns plads på ventelisten
  • Ansættelsen af en dagplejer

Du kan klage til kommunalbestyrelsen i din kommune. Din klage skal være skriftlig og du skal huske at vedlægge de papirer, som er aktuelle for din klage. Er du ikke tilfreds med den afgørelse kommunalbestyrelsen har taget i forhold til din klage, kan du anke afgørelsen til Det Sociale Ankenævn.

Andre former for klageafgørelser fra kommunalbestyrelsen, du ikke er tilfreds med, kan ikke sendes videre til andre myndigheder.