Sådan behandler vi din ansøgning

  1. Vi bekræfter skriftligt modtagelsen af din ansøgning.
  2. Efter ansøgningsfristen sendes de modtagne ansøgninger til den afdeling hvor stillingen er placeret.
  3. På grundlag af de modtagne ansøgninger indkaldes evt. udvalgte ansøgere til samtale.
  4. Et høringsudvalg bestående af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter laver en indstilling om hvem de ønsker at ansætte.
  5. HRafdelingensender oplysningsskema til den udvalgte med henblik på udarbejdelse af ansættelsesbrev. Du modtager efter et stykke tid dit ansættelsesbrev.