Jagt på moskusokse

På denne side finder du relevant information vedrørende jagt på moskusokser – Herunder Jagtmetoder, anskaffelse af jagtbevis og kvoter mm. 

Moskusoksen jages for sit kød, skind, sin uld og sine horn. Det er et planteædende pattedyr, der som fuldt udvokset typisk vejer 200-300 kg.

Moskusoksen har sin naturlige udbredelse i Øst- og Nordgrønland, fra Ittoqqortoormiit til Inglefield Land.

I Vestgrønland findes udsatte bestande ved Kap Atholl, Svartenhuk, Naternaq, Kangerlussuaq, Ivittuut og Nanortalik. Moskusokserne ved Nuuk er selv vandret sydover fra Kangerlussuaq-området.

Du skal være opmærksom på, at der muligvis er en særlig kommunal vedtægt om moskusjagt i din kommune. Du har pligt til at sætte dig ind i de kommunale vedtægter, inden du tager på moskusoksejagt.

Jagtmetoder

Moskusokser må jages med rifler samt bue og pil:
• Rifler skal til erhvervsfangst og fritidsjagt have en kaliber på mindst 6,5 x 55, projektildiameter på 6,5 mm.
• Rifler skal til trofæjagt have en kaliber på mindst 7,62 x 63, projektildiameter på 7,62 mm.
• Du må kun jage med bue og pil, hvis du har bestået buejagtprøve i Grønland, Danmark eller tilsvarende andre lande. Buen skal være en Compound-bue, sammensat / moderne, med fast indstillede sigtemidler og minimum 60 pund, 28 kg, trækkræft. Pilens vægt skal minimum være 525 grains, 34 gram. Mekanisk pilespids er ikke tilladt.

Anvendelse af transportmidler
Det er forbudt at jage eller forfølge moskusokser med motoriserede transportmidler og du må ikke tage hunde med på moskusoksejagt.

Anvendelse af motoriserede transportmidler skal følge de kommunale vedtægter og de må kun anvendes til transport til og fra fangstområdet. Du skal holde en minimumsafstand på 500 meter til levende moskusokser, når du færdes på motoriserede transportmidler.

Du må bruge hundeslæde som transportmiddel i slædehundedistrikterne øst for 44° W og nord for 66° N.


Dispensationsansøgning
Hvis du har erhvervsjagtbevis, kan du søge om dispensation til drivning af moskusokser. Vil du søge om dispensation, skal du sende en skriftlig ansøgning til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Dispensationsansøgningen skal indeholde:
• Deltagerliste, samt information om tidspunkt og lokalitet for drivningen.
• Information om drivningen skal foregå med brug af snescooter, ATV eller helikopter.

Bemærk
Såfremt du anskyder en moskusokse, er du forpligtet til at aflive dyret så hurtigt som muligt. Du skal rapportere til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug eller jagtbetjenten såfremt en anskudt moskusokse ikke bliver genfundet og aflivet.

Jagtbevis og licens

Ønsker du at jage moskusokse, skal du:

  • Være mindst 15 år.
  • Have et gyldigt jagtbevis.
  • Have en gyldig moskusokselicens.
  • Skal have haft boet i Grønland de seneste 2 år (tilmeldt folkeregistret)


Anskaffelse af jagtbevis
Ansøg eller forny dit jagtbevis her

Anskaffelse af moskusokselicens
For at få en moskusokselicens skal du henvende dig til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

En moskusokselicens er en tilladelse til at fange moskusokser i et bestemt område. Det fremgår af licensen, hvor mange dyr du må nedlægge. En moskusokselicens er personlig. Det betyder, at du ikke må sælge eller give den til andre. Du har pligt til at have licensen med, når du tager på jagt.

For at få en moskusokselicens til efterårsjagten, skal du have betalt dit jagtbevis senest 1. maj. Naalakkersuisut kan træffe en anden beslutning.

Indberetning

Du skal indberette din fangst af moskusokser. Det kan du gøre på 2 måder:

Du skal også rapportere din fangst på et særskilt rapporteringsskema/særmeldingsskema, som er på bagsiden af din moskusokselicens. Du skal returnere licensen med udfyldt skema til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor senest 14 dage efter fangstperiodens slutning.

Bemærk
Du skal indberette din fangst for at kunne få et jagtbevis året efter – også selvom du ikke har fanget noget.

Kvoter

Fangstkvoter for moskusokser bliver fordelt således:

Først fordeler Naalakkersuisoq for Fangst fangstkvotens størrelse og nationale fordeling efter offentlig høring.

Herefter fordeler kommunerne i samråd med de lokale KNAPP’er fangstkvoterne regionalt.

Den regionale fordeling sker enten ved lodtrækning eller efter ansøgning.

De fastsatte kvoter for fangståret 2022 kan ses her

Fangstregioner og fangstperioder

Fangstregioner
Der er 9 fangstregioner:
• 5 på vestkysten.
• 2 i Thuleområdet.
• 2 på østkysten.

Du kan se fangstregionerne på www.nunagis.gl