Hvornår kan man starte i skolen?

Barnet kan starte i skole, ved skoleårets begyndelse i det år barnet fylder 6 år.

Eksempel; Hvis barnet fylder 6 år i februar, så skal barnet starte i skole i august samme kalenderår.

Der er ikke mulighed for tidligere skolestart; se folkeskoleloven og bemærkninger til loven.

§ 32, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen:

Indskrivning og optagelse

  § 32.  Optagelse i folkeskolen finder sted ved skoleårets begyndelse i det år, barnet fylder 6 år, jf. dog § 31, stk. 2.

  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at indskrivning skal foregå inden for en vis frist. Dog skal indskrivning have fundet sted senest den 1. juni.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om indskrivning og udskrivning af elever.

Bemærkninger til § 32, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen (side 43):

Bestemmelsen består af en videreførelse af § 27 i den gældende landstingsforordning og omhandler indskrivning og optagelse af barnet i folkeskolen.

Til stk. 1

Bestemmelsen angiver, hvornår barnet skal optages i folkeskolen, hvilket bestemmes ud fra barnets alder. Hvis barnet f.eks. fylder 6 år i februar måned, skal barnet optages i folkeskolen ved skoleårets begyndelse i august måned samme kalenderår.

Henvisningen til § 31, stk. 2 skyldes muligheden for, at et barns påbegyndelse af skolegangen under visse omstændigheder kan udsættes med 1 år. Der henvises i den forbindelse til bemærkningerne til § 31, stk. 2. Der er derimod ikke mulighed for tidligere skolestart.

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen samt bemærkningerne findes på:

ltl 15 2012 (nalunaarutit.gl)