Hent din bopælsattest

På denne side kan du læse om, hvordan du henter din bopælsattest. Du kan hente den både online eller ved personligt fremmøde. Bemærk, at der pålægges et gebyr, hvis du ønsker at hente den ved personligt fremmøde.   

Takster
Det er gratis at bestille og udskrive en bopælsattest online.

Det koster 75 kroner at få en bopælsattest ved personligt fremmøde.

Generelt

En bopælsattest er en attest, du skal bruge til at bevise hvem du er og hvor du bor. Du har brug for en bopælsattest, når du f.eks.:

  • er uddannelsessøgende (historisk bopælsattest)
  • har brug for at få moms tilbage
  • skal have dit flyttegods udleveret, hvis du flytter til Danmark

Du kan også bruge en bopælsattest som f.eks.:

  • pas når du rejser i Grønland og de nordiske lande
  • sygesikringsbevis, hvis du skal i kontakt med sundhedsvæsenet i Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland eller Island


Alle, der har fast bopæl i Grønland, kan få en bopælsattest.

Historisk bopælsattest
Skal du til at søge uddannelse, skal du bruge en historisk bopælsattest. Attesten viser hvor du har boet hele dit liv.

Bemærk
Bopælsattester gælder kun i Grønland og de nordiske lande.

Vær opmærksom på, at der gælder andre forhold for ophold i EU-lande og resten af verden.

Takster

Det er gratis at hente din bopælsattest på sullissivik.gl.

Du kan se ovenfor i kommunespecifikinformation, hvad det koster at hente din bopælsattest ved personligt fremmøde i din lokale borgerservice.

 

Ansøgning

Du kan få din bopælsattest på 2 måder. Online her eller ved personligt fremmøde i din lokale borgerservice.

Hvis du har et NemID
Hvis du har et NemID kan du helt gratis udskrive en bopælsattest direkte fra sullissivik.gl. Du kan også udskrive en ny bopælsattest, hvis den gamle er blevet væk.

Hvis du vil have en bopælsattest, som omfatter personer, der ikke kommer med på bopælsattesten via sullissivik.gl, kan du fortsat henvende dig til dit kommunekontor med en fuldmagt fra personen og få en på sædvanlig vis.

Hvis du ikke har NemID
Har du ikke har et NemID, skal du henvende dig personligt til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor. Det eneste du skal huske er dit cpr. nummer. Du får bopælsattesten eller den historiske bopælsattest udleveret med det samme.

 

Historisk bopælsattest

Har du brug for en historisk bopælsattest (registerindsigt), hvis du for eksempel skal søge uddannelse, kan du hente den på Registerindsigt hos CPR – Det Centrale Personregister.

Du skal bare logge på med dit NemID.

 

Gyldighed

En bopælsattest er kun gyldig 1 år ad gangen eller indtil du flytter adresse. Hvis du flytter, skal du sørge for at lave en ny.

 

Fejl i attesten

Finder du fejl i attesten, skal du henvende dig personligt til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor. Det eneste du skal huske er dit cpr. nummer.